Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2022

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-09-21 05:14:29
Great app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 04:55:24
Easy to use and understand.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 04:15:33
I am new to trading but this app is really superb for new users who start trading. U can practice on the demo account. For the live account its easy to deposit and withdraw money. I wonder that internet has already gone too far. Amazing.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 03:55:29
I recommend this app really very useful and easy to use
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 03:37:25
Great platform for trade easy and understandable I’m glade I found it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 03:27:58
Pocket option is a great and easy platform to trade currency.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 02:27:07
Hi I wrote a review in the App Store. I would certainly appreciate the $10.00 bonus. Looking forward to continue trading with you!! Really love this trading platform!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 01:58:57
I love this platform! Best thing yet!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 01:34:58
Love this app easy to use easy to deposit and withdraw your money
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 01:27:01
Great app
Good way to make extra money
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá