Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-12-04 16:37:12
Best platform to trade . Love it .
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-04 16:15:16
A amazing place to trade
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-04 14:32:59
Great Platform Easy deposits and withdrawal.
Thanks
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-04 13:52:38
Wow guys. PO TRADE is good guy.
I made mistake to fund tron trc 20 instead of usdt trc 20.

Am suprise to see the customer to refund me. I thought the money is lost.

I will not stop using PO TRADE. You guy are great.????‍♂️????‍♂️????‍♂️????‍♂️????‍♂️
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-04 12:15:10
Best trading platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-04 09:37:42
Best trading experience
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-04 05:44:02
Outstanding App. Gets the job done all positive here.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-03 14:09:19
Trused app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-03 12:55:37
Great platform for options
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-03 11:48:01
The Favourite Trading App
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá