Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2024-02-10 19:05:46
Very nice trading platform, the best so far in my opinion, PO TRADE has many assets, many gifts, and many others.

Beautiful plaform,

very satisfying.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-10 18:24:13
PO TRADE is the best platform for trading. Very reliable and transparent. Their prompt response by the support team is another unique aspect.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-10 15:36:17
Hi,

My account number is
id 57817913 (Bartel Vannitsen)

I was wondering if my account is accepted without further issues, also at future view for withdrawal,
Are their any requirements, I mean I can every day make withdrawal and what is maximum in % I can withdrawal?

Best regards
Bartel Vannitsen
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-10 15:22:45
Best trading app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-10 12:27:29
PO TRADE is a cool platform ...
I Love it ????
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-10 00:07:59
Awesomely cool
I love the friendly interface
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-09 21:34:27
Honest broker, so far everything went smoothly....
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-09 21:00:36
i love this platform , very smoth.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-09 20:29:47
Honestly, this app is / trading platform is everything I've been wanting when it comes to options trading. I've been on a few other sites and none of the others even remotely compare "well" to PO. BOY!!! I feel like a walking ATM at times lol. Learn to trade first (your strategy) and then put some real money in to your account and watch the balance grow!! Shoutout to the team members behind PO!! You guys are awesome.

-KZ
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-09 19:51:53
PO TRADE is indeed a dynamic platform and very unique from others. It interface is user friendly. It is highly recommended
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá