Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2024-02-20 09:55:35
Amazing it's really easy to use
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-20 06:14:03
Very nice platform for beginners and as well as for professional
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-20 00:35:32
Great service
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-19 22:42:31
Nice platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-19 21:23:35
Good platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-19 18:08:12
Great Broker, i would say, first time trading with PO TRADE I'm impressed. Nice Interface From the app general,it looks clean,no glitching and user-friendly ,very fast and smooth???? I would recommend you trade with them!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-19 15:44:58
PO TRADE is the best binary broker I have used, the trading is very smooth easily we can find the best positions.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-19 04:48:42
Nice a cool to get a profit
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-19 04:11:22
I really love trading here. I trade a lot on DEMO and try many new indicators and see what works best for me. I trade on real account when I have a great rhythm with my indicators. I definitely recommend everyone that wants to learn about trading.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-02-19 00:46:39
best broker to use and learn before hand
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá