Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2024-05-12 11:58:55
I have really enjoyed trading on this platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-05-12 06:41:35
I've been using trading view for about a year now and I want to say that this platform has some of the best spreads and it also offered 92% payout which is really good when you think about it compared to the markets that won't allow you to get paid until you until you reach about 1,500 pips and I think that this might be the best it's like a short-term under the table type of thing but it can be very profitable if you understand the the Dynamics of the graphs
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-05-11 19:37:08
Best over best platform. Its been 7 years using PO TRADE as broker.I very glad at their service. And the best part is deposit & withdrawal are very fast!!. Thnaks pocketoption. The platform is bringing new features day by day!❤️❤️
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-05-11 17:30:02
منصة جميلا لمبتدياين سهولة بتعمل فيها اقل تحويلات
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-05-11 14:37:12
Amazing ???? platform for trading ????
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-05-11 14:18:17
Best broker app I've ever seen. Trusted and helpful. Thanks PO TRADE.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-05-11 10:26:04
I have really enjoyed trading on this platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-05-11 06:25:29
This app is amazing ! I’ve traded for a few years now and it’s the best platform out there.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-05-11 05:04:50
Love this platform, One of the best trading platform ever. amazing service
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-05-11 00:19:35
Facilidad de depósito y retiro en este broker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá