Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-11-17 19:08:20
How can I register my Bank Card to deposit money to my account?
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-11-16 12:18:28
It's great thus far I've been using for a week now I'm fairly new so I'm using a demo account to learn and practice,but all the support staff is responsive and willing to help I love it so far no scamming or anything it's safe amazing.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-11-14 12:08:44
I like the platform, I've been using it for almost 2 years. Got no Issues with it. I'd like to welcome all Rwandan traders to join it. and I wish that pocketoption add MTN Mobile Money as Deposit Method. Thanks
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-11-14 11:18:27
Great platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-11-14 09:54:43
Super support ✅????????
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-11-14 08:54:55
Life changing, i love this accessibility and am thankful for the source.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-11-13 16:20:38
This company is perfect and i like it and highly recommend it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-11-13 15:48:07
Yo he probado varias plataformas de trading binario y POKET OPTION ha sido la mejor, por muchas razones.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-11-12 21:18:30
very supportive
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-11-12 15:26:53
very good platform

ordibeheshtmahi74@gmail.com
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá