Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-01-04 19:04:48
this has got to be one of the best if not the best trading platform ive ever been on! Will be telling all my friends about it!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-04 15:52:15
Awesome Outstanding
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-04 13:30:55
PO TRADE is simply the best broker I really do love it here. Patience and money management is the key. I know. Now I only have to take my own advice
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-04 05:35:01
user friendly interface
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-04 04:27:03
Great trading platform! Highly recommend
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-04 01:15:14
..It has a demo account so you can lean before take taking your 1st risk in trading
I also like the fact it links to coinbase so far all in all good tool to making $$$
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-02 15:41:54
Great platform. Easy-to-use and great rewards
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-02 14:27:14
PO TRADE is best platform in world well deposit and fast withdrawal everything is fine and smooth customer service also super
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-02 07:27:18
this is the best platform for trading!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-01 21:05:10
Best platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá