Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-02-06 19:01:35
Like everythng so far. Go PO.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-06 11:35:52
Highly recommend to everyone who has the proper self discipline.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-06 03:27:24
If you're a professional trader or professional gambler, that doesn't matter since PO has perfectly arranged the play-field for you!
TWO THUMBS UP! FIVE OF FIVE STARS!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-04 15:51:50
This is one of the best brokers/trading apps i have seen in a while
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-04 13:22:12
Dangerously fun. Excited to learn more.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-03 22:50:33
Good and simple
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-03 17:11:53
awesome app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-03 11:58:13
Great trading platform. This is the best I have seen.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-03 04:26:10
Best binary platform !!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-03 00:32:30
Fifty percent deposit bonus is real and I withdrawn it via Gcash, withdrawal only took 10+11hrs.
I earned a lot because of the social trading, it's so easy to use the platform, thie demo account really helps me ro familiarize the binary trading. Thanks PO TRADE.
https://www.trustpilot.com/submitted/review?correlationid=19082538-5f62-4ef1-9cb8-07543b556af9
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá