Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-05-17 13:05:38
Best trading platform PO TRADE For every one
Deposit and withdrawal very fast
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-17 09:28:21
Wow super trading platform PO TRADE very fast withdrawal
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-16 21:51:23
The platform is very good and the chart are perfect, the only problem I encountered is the withdrawal, it takes long and they verify your credit card and after you deposit with the credit card, withdraw (the method you used to withdraw it's not found in your area) that's the problem
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-16 19:20:12
Very good platform! Until now nothing to say ????
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-16 19:08:10
Good job PO TRADEs! Like the platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-16 10:52:19
you can very easily learn how to trade
very fast withdrawal process
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-15 21:05:55
عليك قليل من الجهد و كثير من الاصرار افضل منصه تداول
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-15 03:33:04
Love this app for sure
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-14 07:27:25
Pocket opton is the best. Keep using it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-05-14 03:20:24
PO TRADEs is a great tool with many features. I have re.cently moved over to the mt5 forex account. What i truely love is that i can trade binary or forex on the same platform. Plus another very important item is i have had no problems with any deposits or withdraws.. Good for benginners and more advanced traders....
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá