موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2023

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2023-03-24 22:00:38
my friend told me about this platform and i gotta say i think i like this one the best!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-24 13:38:25
Awesome !!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-23 14:39:20
PocketOption provides great service and support for its users. Some of the features of this platform are: traditional trading, options and Bot trading. If you are unsure about what you are doing, then you could try trading on a demo account and see if that helps :)
About the support team :
My issue was fixed within a day and the team was really helpful. The answers are always sharp and to the point on English or Russian, so feel free to ask if the specialist that you are talking to knows your native language.
As from a developer’s point of view, I believe that the platform did a great job with optimisation of both, the UI and the backend, as the data received by the end user is always the latest that you can get, even the trades that you put up are there immediately and are on the price of which you saw and pressed the trade button.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-23 05:21:58
I love this platform for life
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-23 02:07:00
Great broker
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-22 10:29:47
Best broker PO TRADE best way to make money fast
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-22 09:27:00
Great platform to trade. Smooth candles and easy to trade unlike other platforms. But you need to keep a good strategy and also you need to have good control over your emotions to make consistence profit. I have been making good profit in last couple of weeks. So I can recommend this platform.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-22 07:40:13
Great binary options trade platform.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-21 23:12:15
منصة ممتازه جدا
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-21 21:49:10
Very Good imo, tried to withdraw in usdt and it came in my personal wallet in about 5 min.
A lot of charts too for tons of trades!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید