Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-02-07 15:22:16
best platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-07 12:44:37
best trading PO TRADE trustly
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-07 00:08:15
great platform for good understanding.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-05 12:37:59
Great and trustworthy platform with a solid community - the one I trust the most. I recommend :)
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-04 15:49:18
A great platform with an awesome community! :)
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-04 13:22:11
Great platform to trade.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-03 21:25:22
You have to be relaxed and good-tempered, open PO TRADE, trade, win, and come out happy, be with PO TRADE in order to win stronger, there's a strategy and indicators that are very good to win Their support is very good and is answered at the same time :)
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-03 21:14:38
Great platform to trade, reliable and easy to use.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-03 19:54:23
I've never once got cheated by PO TRADE. Timely withdrawals less than half an hour. I've withdrawn 100$ without any delay. Doesn't seem like a scam unlike other brokers out there.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-03 14:49:46
PO TRADE is probably the only platform Ive used that gives members tons of ways to recoup loss trades as well a good community for support. Love it!
fastest deposit and withraw too love po so much
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá