Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2020-10-07 12:57:19
Excellent starting and learning platform. Easy to use and to navigate. Have been using for over a month and enjoying every second of it.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-09-29 17:33:43
Awesome platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-09-16 04:05:53
very good trading on demo for a couple months before putting in money
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-09-14 20:21:44
very smooth trading here ,i like to trade here b ... all okay.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-09-14 14:53:14
PO TRADE is ok but I would like to see the ability to change the period on the fractal indicator for Binary. There are other platforms who offer this and I think it would be a great feature to have
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-09-07 21:32:24
I recommend this platform for binary trading.
One suggestion for the android app, add some notifications for closed trades
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-09-06 16:23:48
PO TRADE is the greatest website for trading HFX!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-09-02 03:57:17
The platform is easy to use. I had no problem depositing or withdraw my money. Most of all I like the demo account where I can practice without any problems before starting the turnover of real money.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-08-30 16:26:30
Best Broker ever!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-08-22 15:19:52
Amazing platform. Highly recommended for people that wants to trade binary options.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá