Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-03-03 18:46:05
Best platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-03-03 07:32:59
This has got to be the best platform ive traded on by far... Will be tell all my friends!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-03-02 13:08:08
great fun
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-03-02 10:06:21
The best broker for getting rich is PO TRADE
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-03-01 19:44:00
Great Platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-03-01 15:53:58
the design of the platform is nice
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-28 16:22:40
Nice platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-28 13:27:20
Fast trading but they need more work about deposit options
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-28 10:32:21
I have been using PO TRADE for approx 2 years now and it has been by far the easiest platform to not only navigate, but actually
learn how to trade on your own as a beginner. I will always recommend PO for any trader, whether just starting out or experienced.
Thank you PO for creating and maintaining such a great platform!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-27 19:37:17
Great platform to use, simple, and very user-friendly. the support is fast to respond and address all issues and verification is quick. overall love it so far. id 46290046
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá