Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-04-21 08:22:43
Good app and broker❤️
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-21 05:55:48
It's really good platform!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-21 01:47:59
I love the platform I'm in a community online with over 750 people and the only thing we all ever wish we had was text tool to be able to write on our charts this would make journaling and sharing our trade ideas so much easier
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-20 21:40:11
I love the platform!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-20 21:19:55
A simple-to-use platform with great potential.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-20 08:05:20
Is the best platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-19 18:23:25
Really good platform if you know what you are doing and managing your risk.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-19 05:34:45
In my opinion PO TRADEs is the best binary options broker they have plenty of financial instruments and state of the art platform design I recommend PocketOptions to anyone beginning binary options
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-19 04:14:39
Its the best platform I ever used
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-18 13:02:23
I have not started a real trade but using only the demo i think this platform is ontops of others.
I am confident will earn real if I try..
????
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá