Đánh giá thực 2022

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Customer Reviews

2021-09-20 21:15:59
Easy to use. Not complicated to trade and withdraw money
the reviews are published without any changes to the original text
2021-09-20 21:14:58
Good ;)
the reviews are published without any changes to the original text
2021-09-20 21:09:11
I’m enjoying this app, still learning and will get better each trade!!
the reviews are published without any changes to the original text
2021-09-20 21:08:17
Great app. No complaints
the reviews are published without any changes to the original text
2021-09-20 21:01:57
Pocket trades!!!! WOW O WOW!! What a great plantform to use!
the reviews are published without any changes to the original text
2021-09-20 21:00:07
Goattt
the reviews are published without any changes to the original text
2021-09-20 20:48:36
Love it
the reviews are published without any changes to the original text
2021-09-20 20:48:15
Great app, just use risk management lol
the reviews are published without any changes to the original text
2021-09-20 20:48:08
I am very happy for this application, I think it is among the best in this segment!
the reviews are published without any changes to the original text
2021-09-20 20:47:34
The Best
the reviews are published without any changes to the original text

Submit a review for Pocket Option

Please note

You need to be a verified user to submit a review