Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2024-01-18 11:26:52
Best app for trading
I ever used
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-01-18 11:08:59
PO TRADE is one of, if not the best trading platform out there. i use the platform daily. everything from the achievements, free gifts, market items, as well as customer service. it takes time to get used to the platform. Once you got the hang of everything you'll understand what i mean.best platform for all of the above; Forex MT4/MT5, Shares Trading, & Opiton trading

Braydon Zakkariah David Aggson
id 62798049

Date experienced - 6/7/2024
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-01-18 09:23:48
PO TRADE is one of the best trading platform with a lot of benefit. It's Payment system is fast and very transparent. Nice one
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-01-18 03:07:15
I am using PO TRADE about from 30 days.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-01-17 23:37:56
Great to have 5 second or 1 minute trading, with many option to analyze the market.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-01-17 20:52:40
I'm using this platform from just past weeks and its turn over is amazing. That's great app so helpful indicators and informative emails. I'm just in love with it.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-01-17 20:36:24
““I am an trader of one of the best broker the name is PO TRADE. Long time ago my favorite broker of this,and also the the broker support members ar talks very friendly, i fell better in this broker.
Thank you
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-01-17 20:31:20
Very great platform that causes little to no issues at all, and makes it easy for beginners to start.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-01-17 19:28:34
nice broker and good service
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-01-17 18:17:10
Very good plattform, fast deposit and withdrawal
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho PO TRADE

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá